Swine Farm, Missouri

Swine Farm, Missouri

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เป็นโรงเรือนสุกรมากกว่า 26,000 ตัว และติดตั้งระบบให้อาหารอัตโนมัติ

หน้าที่รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะมีโอกาสได้รับประสบการณ์ที่กว้างขวางและหลากหลายในการผลิตสุกรผ่านสถานที่นี้ ลักษณะงานจะเตรียมแม่สุกรสาหรับการคลอด จัดการกระบวนการคลอด อุปถัมภ์ลูกสุกร หย่านม ผสมพันธุ์ จัดการและสั่งอาหาร ตรวจจับการตั้งครรภ์ เก็บบันทึกที่ถูกต้อง เรียนรู้การควบคุมสภาพอากาศ เรียนรู้การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา พวกเขาจะเรียนรู้ว่าเมื่อใดดีที่สุดในการให้ยาปฏิชีวนะและตรวจจับอาการเจ็บป่วย และจะเรียนรู้การตรวจจับความร้อนและเทคนิคการผสมเทียมแบบต่างๆ

ที่พัก

ที่อยู่อาศัย: รวมค่าไฟฟ้าน้ำประปาแล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่อยู่อาศัยร่วมกับผู้ฝึกงานคนอื่น

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

12 เดือน

ค่าจ้าง

$11.15/ชั่วโมง 45 ชั่วโมง/สัปดาห์

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *