Biodynamic Educational Farm, CA

ผลิตภัณฑ์นมเท็กซัสแห่งนี้ตั้งอยู่ในขอทาน ดำเนินกิจการโดยครอบครัว มีพนักงาน 100 คน และวัวรีดนม 11,000 ตัวในโรงนาสามแห่ง (more…)

Read more...

Crop Production, North Dakota

ฟาร์มแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 7,000 เอเคอร์ มีตั้งแต่การไม่ไถพรวนบนดินที่เบากว่าไปจนถึงการไถพรวนลึกบนพื้นดินที่หนักกว่า มีการใช้อุปกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ที่ทันสมัย (more…)

Read more...

Dairy, Cheese and Crop, Ioqa

ธุรกิจนมที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวรุ่นที่ 6 ในเมืองไอโอวา ดำเนินกิจการโรงงานหุ่นยนต์ระดับไฮเอนด์ โดยมีหุ่นยนต์ 4 ตัวรีดนมวัว 240 ตัว ฝูงโคนมเป็นโคเจอร์ซีย์ที่จดทะเบียนทั้งหมด  (more…)

Read more...

Swine Farm, Missouri

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เป็นโรงเรือนสุกรมากกว่า 26,000 ตัว และติดตั้งระบบให้อาหารอัตโนมัติ (more…)

Read more...

Culinary Herb Farm, Hawii

ฟาร์มขนาด 45 เอเคอร์แห่งนี้ปลูกสมุนไพรกว่า 25 ชนิด จำพวกผักใบเขียวและหัวบีทที่ได้รับการคัดสรร การดำเนินงานเน้นหลักคือสมุนไพรในการทำอาหาร (more…)

Read more...

Dairy, Texas

ผลิตภัณฑ์นมเท็กซัสแห่งนี้ตั้งอยู่ในขอทาน ดำเนินกิจการโดยครอบครัว มีพนักงาน 100 คน และวัวรีดนม 11,000 ตัวในโรงนาสามแห่ง (more…)

Read more...