Author - admin

ฟรี! คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ by ครูฟ้า

จะดีกว่าไหม หากคุณไม่ต้องกังวลกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอีกต่อไป? Future Farm เข้าใจและตระหนักถึงความกังวลของเยาวชนเกษตรยุคใหม่ ที่ต้องการไปหาประสบการณ์ฝึกงาน/ทำงานทางด้านเกษตรและปศุสัตว์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ขาดความั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร เราจึงจัดทำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ by ครูฟ้าออกมาเพื่อเยาวชนเกษตรไทยโดยเฉพาะ! ความโดดเด่นของคอร์สเรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่ Future Farm ได้จัดทำขึ้น      เรียนภาษาฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย     เรียนรู้เริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ คำถามที่จะต้องเจอ และเทคนิคการตอบคำถามเพื่อให้ผ่านการคัดเลือก     เลือกระยะเวลาเรียนเองได้ เรียนกลุ่มเล็กๆ มีการสอนและอธิบายให้เข้าใจอย่างทั่วถึง     ครูฟ้า มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมายาวนาน มีความเป็นกันเองเข้าใจเด็กไทยสูง เงื่อนไขในการรับสิทธิ์ *** เยาวชนเกษตรจะได้รับสิทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษฟรี หลังจากยืนยันสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเกษตรและปศุสัตว์ในอเมริกา โดยการชำระค่าโครงการงวดที่ 1 จำนวนเงิน 2,500 บาทเข้ามาเรียบร้อยแล้ว*** ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เรียนภาษาอังกฤษฟรีได้ที่ Line: @futurefarm  (มีเครื่องหมาย @นำหน้า)   Tel: 0972458294, 0909186023      Email: consult@ieo.co.th      Facebook: https://www.facebook.com/myfuturefarm.th Website: https://www.myfuturefarm.net/

Read more...

Talking Turkey With FFA This Thanksgiving

RESOURCES Talking turkey is the thing to do around Thanksgiving but turkey production is a year-round affair. According to the National Turkey Federation, around 240 million turkeys are raised on about 2,500 farms in the United States, many of which are family-owned, like Glaser’s operation. To learn more about turkey...

Read more...

Your Next Step Towards Your Career in Agriculture – Traveling Abroad ก้าวต่อไปสู่อาชีพเกษตรกรรม – การเดินทางไปต่างประเทศ

In case you haven’t looked around the farm, lately, our world is more digital and connected than ever before. From having access to global markets from the smartphones in your pocket to the integration of data collected by drones surveying the land, the future of agriculture is evolving around...

Read more...

Meet Agriculture Trainee Hester Susanna van Zyl from South Africa – พบกับผู้ฝึกงานด้านการเกษตร Hester Susanna van Zyl จากแอฟริกาใต้ South Africa

“Life is meant to be lived and experienced, and there is so much out there. I love living on the land and have always wanted to work on a ranch in Montana. This is great opportunity for me. “ชีวิตหมายถึงการมีชีวิตอยู่และมีประสบการณ์และมีอะไรมากมายที่นั่น ฉันรักการใช้ชีวิตบนผืนดินและอยากทำงานในฟาร์มปศุสัตว์ในรัฐ Montana มาโดยตลอด นี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับฉัน I live on the McKamey Ranch in Great...

Read more...

Meet Our Cultural Exchange Participant Hong Pham Le from Vietnam – พบกับ Hong Pham Le ผู้เข้าร่วมโครงการจากเวียดนาม

“I love agriculture! I was motivated to come to the USA to learn more about greenhouses along with gaining new experiences, knowledge of agriculture, international friends, and to travel around the USA. “ฉันรักการเกษตร! ฉันได้รับแรงบันดาลใจให้มาที่ประเทศอเมริกาเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรือนพร้อมกับการได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อนต่างชาติ และเดินทางไปทั่วประเทศอเมริกา I am training at Kurt Weiss Greenhouses in Pennsylvania where I live with...

Read more...