About Us

มุ่งมั่นดำเนินการสร้างโครงการคุณภาพเพื่อตอบโจทย์เยาวชนไทย เรียนรู้ระบบการเกษตรที่ก้าวหน้าในต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานมากกว่า 20 ปี โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงและมีความสามารถในการประสานงาน เพื่อดูแลการรับสมัคร รวมทั้งหาข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้ผู้สมัคร ได้รับการบริการอย่างดีเยี่ยม และเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

MYFUTUREFARM.NET

“ บริการด้วยใจ ไปกับโครงการคุณภาพ กับเรา Futurefarm ”

ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านการเกษตร และปศุสัตว์
(Agriculture Internship Program )

อันดับ 1 ในไทย ที่ได้รับการไว้วางใจจาก
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชนเกษตรจากทั่วโลก ส่งเสริมการกล้าแสดงออกการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และปรับตัวให้กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน

ตระหนักถึงประโยชน์ของเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้ พัฒนาเทคนิคใหม่ๆ

คุณไม่ใช่แค่ลูกค้า แต่เปรียบเหมือนคนในครอบครัวของเรา

เน้นการบริการที่จริงใจ ด้วยความซื่อสัตย์