เส้นทางสู่ “เกษตรกรอินเตอร์ที่ประเทศออสเตรเลีย”
ถ้าคุณมีความฝันที่อยากไปออสเตรเลีย และอยากสัมผัสประสบการณ์ที่สุดเจ๋ง เปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบกับเรื่องราวที่แปลกใหม่ “วันนี้โอกาสนั้นมาถึงคุณแล้ว”

คุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ

อายุ 18 ปีเป็นต้นไป

มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้

มีทักษะในการทำงานเกษตรด้านพืช

มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สาขาที่เปิดรับเข้าร่วมฝึกงาน

  • สาขางานเกษตรที่เกี่ยวข้องกับ พืช

โอกาสที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

  • ได้ประสบการณ์ดี ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์จากการฝึกงาน ความรู้ใหม่ วัฒนธรรมต่างประเทศและเพื่อนใหม่
  • มี Profile ผ่านการฝึกงานต่างประเทศ สามารถใช้เป็นตัวช่วยในการสมัครงานได้ในบางสถานประกอบการที่เราไปสมัคร
  • ค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า US$ 7.25/ชม.
Screenshot 2023-09-15 190456

คำถามพบบ่อย

สมัครได้ตลอดทั้งปี ควรสมัครล่วงหน้าก่อนเดือนที่ต้องการเดินทางอย่างน้อย 3 – 4 เดือน

ในแต่ละที่จะมีการจำกัดจำนวนในการรับ ดังนั้นดุลพินิจจะขึ้นอยู่กับสถานที่ฝึกงานเป็นหลัก

วันหยุด 1 – 2 วัน/สัปดาห์ ค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า US$ 7.25/ชม.

วันหยุด 1 – 2 วัน/ชม. ค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า DKK 7,485 /เดือน

บางที่มีที่พักให้ฟรี บางที่ผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางด้านที่พักเอง

ทางไออีโอ มีบริการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำเอกสารในทุกขั้นตอน และมีการบรีฟวีซ่าให้ก่อนการยื่นเอกสารกับกงสุล

สามารถจองเองได้ หรือหากไม่อยากจองเอง ทางไออีโอก็มีบริการในการจองตั๋วเครื่องบินให้เช่นกัน

สามารถติดต่อการทางองค์กร US Sponsor หรือหากกังวลสามารถแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ไออีโอได้

โดยปกติถ้าเป็นการฝึกงาน 180 วันกงสุลจะให้วีซ่าเผื่อโดยประมาณ 15 – 30 วัน

ไม่สามารถทำได้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอยู่ต่อได้ไม่เกิน 30 วันและควรเดินทางกลับประเทศไทยทันที หลังจากหมดช่วงเวลาดังกล่าว

วีซ่าเชงเก้นสามารถเดินางเข้าออกได้ถึง 26 ประเทศในเขตยุโรป

หากการเงินยังไม่พร้อมสามารถ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอผ่อนชำระได้

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารเบื้องต้น

ส่งเอกสารเบื้องต้น

ส่งเอกสารการสมัครและเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
สมัครเข้าร่วมโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ชำระค่าสมัครและ ค่าธรรมเนียมโครงการส่วนแรก
สัมภาษณ์งาน

สัมภาษณ์งาน

สัมภาษณ์กับทางเมืองนอก รอการตอบรับ พร้อมชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ
เตรียมความพร้อม

เตรียมความพร้อม

ดำเนินการด้านเอกสาร และเตรียมความพร้อมก่อนยื่นวีซ่า
ยื่นวีซ่า

ยื่นวีซ่า

เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง
ออกเดินทาง

ออกเดินทาง

ออกเดินทางไปฝึกงานหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ณ ต่างประเทศ