เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานทางสายงานการเกษตร ระยะเวลา 13 - 26 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตร ที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าอย่างมีแบบแผนที่แข็งแรงในประเทศที่เล็กแต่มีวิถีชีวิตสุดอบอุ่น และขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการส่งออกสินค้าการเกษตร พืชผลและผักติดอันดับโลก

คุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ

อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

กำลังศึกษาอยู่ระดับปวส. หรือระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องและเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรฝึกงาน

สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด 12 เดือน

มีความรับผิดชอบสูง พร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ที่ ฝึกงาน

มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อ กรณีที่มีโรค ประจำตัวควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้ - ดีเยี่ยม

มีความสามารถในการปั่นจักรยานได้ 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง

โอกาสที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

  • เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด
  • เรียนรู้ระบบการเกษตร ในประเทศที่มีอุตสาหกรรมเกษตรทันสมัยติดอันดับโลก
  • พัฒนาคุณภาพชีวิต ในประเทศจิ๋วแต่แจ๋ว เปี่ยมไปด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี
  • ทำวีซ่าทีเดียว เข้าออกประเทศในเขตเชงเก้นได้ถึง 26 ประเทศ
  • ค่าตอบแทนขั้นต่ำโดยประมาณ 874.91  ยูโร/เดือน วันหยุด 1 – 2 วัน/สัปดาห์

สาขาที่เปิดรับเข้าร่วมฝึกงาน

คำถามพบบ่อย

สมัครได้ตลอดทั้งปี ควรสมัครล่วงหน้าก่อนเดือนที่ต้องการเดินทางอย่างน้อย 3 – 4 เดือน

ในแต่ละที่จะมีการจำกัดจำนวนในการรับ ดังนั้นดุลพินิจจะขึ้นอยู่กับสถานที่ฝึกงานเป็นหลัก

หากเรียนทางด้านสาขาอื่นมา ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ต้องการไปฝึก ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

วันหยุด 1 – 2 วัน/สัปดาห์ ค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า US$ 7.25/ชม.

บางที่มีที่พักให้ฟรี บางที่ผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางด้านที่พักเอง

ทางไออีโอ มีบริการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำเอกสารในทุกขั้นตอน และมีการบรีฟวีซ่าให้ก่อนการยื่นเอกสารกับกงสุล

สามารถจองเองได้ หรือหากไม่อยากจองเอง ทางไออีโอก็มีบริการในการจองตั๋วเครื่องบินให้เช่นกัน

สามารถติดต่อการทางองค์กร US Sponsor หรือหากกังวลสามารถแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ไออีโอได้

หากเข้าร่วมโครงการไม่เกิน 90 วัน กงสุลจะพิจารณาออกวีซ่าให้ตามจำนวนวันพอดี แต่หากเกิน 90 วันขึ้นไป กงสุลจะพิจารณาให้วีซ่าเพิ่มอีก 15 – 30 วัน

หลังจบโครงการสามารถอยู่ท่องเที่ยวต่อได้ไม่เกิน 30 วันตามกฎหมาย

ไม่สามารถทำได้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอยู่ต่อได้ไม่เกิน 30 วันและควรเดินทางกลับประเทศไทยทันที หลังจากหมดช่วงเวลาดังกล่าว

วีซ่าเชงเก้นสามารถเดินางเข้าออกได้ถึง 26 ประเทศในเขตยุโรป

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารเบื้องต้น

ส่งเอกสารเบื้องต้น

ส่งเอกสารการสมัครและเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
สมัครเข้าร่วมโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ชำระค่าสมัครและ ค่าธรรมเนียมโครงการส่วนแรก
สัมภาษณ์งาน

สัมภาษณ์งาน

สัมภาษณ์กับทางเมืองนอก รอการตอบรับ พร้อมชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ
เตรียมความพร้อม

เตรียมความพร้อม

ดำเนินการด้านเอกสาร และเตรียมความพร้อมก่อนยื่นวีซ่า
ยื่นวีซ่า

ยื่นวีซ่า

เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง
ออกเดินทาง

ออกเดินทาง

ออกเดินทางไปฝึกงานหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ณ ต่างประเทศ