From Kenya to Minnesota, Meet Agriculture Trainee Joab Osoti – จากเคนยา Kenya ถึงมินนิโซตา Minnesota พบกับผู้เข้าร่วมโครงการชื่อ Joab Osoti

“I am training at Pipestone System which specializes in Swine production in the Midwest. I am gaining hands-on training and learning about modern agriculture production.

 “ฉันกำลังฝึกงานอยู่ที่ Pipestone System ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการผลิตสุกรในแถบมิดเวสต์ Midwest ฉันได้รับการฝึกงานและเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่

A typical day on the farm involves me waking up at 5:00 AM and punching in at 6:00 AM. My training is still an ongoing process but so far I have learned a lot in terms of gestation, pregnancy diagnosis, biosecurity, safety, feeding, environmental control, hygiene, farrowing, care of feeder pigs, farm operations, and herd health management.

วันปกติในฟาร์ม ฉันตื่นนอนตอน 05:00 น. และเริ่มทำงานเวลา 06:00 น. การฝึกงานของฉันยังคงเป็นกระบวนการที่ดำเนินอยู่ แต่จนถึงตอนนี้ฉันได้เรียนรู้มากมายในด้านการวินิจฉัยการตั้งครรภ์ความปลอดภัยทางชีวภาพ ความปลอดภัยการให้อาหาร การควบคุมสิ่งแวดล้อมสุขอนามัย การคลอด การดูแลป้อนอาหารสุกร การดำเนินงานในฟาร์ม และการจัดการสุขภาพสุกร

Kenya is a country where several interventions in the agriculture sector have been witnessed but with surprisingly limited positive results. Kenya’s agriculture is not developed like it is in the USA. Farming in Kenya depends on season and is quite affected by the erratic weather. The end product in the USA sector is highly exported in the outside international markets unlike in Kenya where the product is consumed locally. The pig industry in Kenya is at a crossroad as we move into a state of rapid urbanization, increasing demands of high- quality pork products, and the shift from over-reliance of beef as the main source of protein. The ever-fluctuating supply and inconsistent quality of pork products in Kenya is the reason to seek more sustainable production systems capable of ensuring stability and increased value to the farmers. I went to Egerton University-Kenya and studied Animal Health and graduated in December 2010.I am a practicing Parra-Veterinarian in Kenya.

เคนยาเป็นประเทศที่มีการแทรกแซงหลายอย่างในภาคการเกษตรแต่มีผลในเชิงบวกที่จํากัดอย่างน่าประหลาดใจ การเกษตรของเคนยาไม่ได้มีการพัฒนาเหมือนที่ในสหรัฐอเมริกา การทําฟาร์มในเคนยาขึ้นอยู่กับฤดูกาลและค่อนข้างได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ผิดปกติ ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายในภาคสหรัฐอเมริกามีการส่งออกสูงในตลาดต่างประเทศภายนอกซึ่งแตกต่างจากในเคนยาที่มีการบริโภคผลิตภัณฑ์ในประเทศ อุตสาหกรรมหมูในเคนยาอยู่ในขั้นวิกฤต ซึ่งเราย้ายเข้าสู่สถานะของความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์หมูที่มีคุณภาพสูง และการเปลี่ยนจากการพึ่งพาเนื้อวัวเป็นแหล่งโปรตีนหลัก การจัดสรรที่ผันผวนและคุณภาพของผลิตภัณฑ์หมูที่ไม่สอดคล้องกันในเคนยาเป็นเหตุผลในการแสวงหาระบบการผลิตที่ยั่งยืนมากขึ้นที่สามารถสร้างความมั่นใจในเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร ฉันได้ไปที่มหาวิทยาลัย Egerton University-Kenya และศึกษาสุขภาพของสัตว์และจบการศึกษาในเดือนธันวาคม 2010 ฉันเป็นสัตวแพทย์ Parra- Veterinarian ในเคนยา

I chose to pursue this program to gain more skills and knowledge to become a transformative change agent in Kenya’s swine industry. US agriculture is coveted as the most advanced in the world. I work as a farm manager back in Kenya and I needed a broader understanding of farm management skills, especially from a first world nation.

ฉันเลือกเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้เพื่อจะได้เป็นคนที่มาช่วยเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสุกรของเคนยา การเกษตรของสหรัฐฯได้ชื่อว่ามีความก้าวหน้าที่สุดในโลก ฉันทำงานเป็นผู้จัดการฟาร์มในเคนยาและฉันต้องการความเข้าใจที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับทักษะการจัดการฟาร์มโดยเฉพาะจากประเทศอันดับหนึ่งของโลก 

I arrived during the unforgiving bitter winter when it was really snowing. Back in Kenya, we were in a drought. My mind had to switch within 24 hours and cooperate with the harsh winter. The snow is my favorite because in Kenya we don’t experience it. Minnesota is a unique climate to me.

ฉันมาถึงในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่มีหิมะตกมาก ย้อนกลับไปในเคนยาเราอยู่ในความแห้งแล้ง จิตใจของฉันต้องเปลี่ยนไปภายใน 24 ชั่วโมงและรับมือกับฤดูหนาวที่รุนแรง หิมะเป็นที่ชื่นชอบเพราะในเคนยาเราไม่เคยสัมผัส มินนิโซตา Minnesota เป็นสภาพอากาศที่แตกต่างสำหรับฉัน

The people in the USA are kind-hearted and ready to help. What surprised me is the art of infrastructure development. Every small living area is literally considered a city. In Kenya, we only have three cities. I love seeing the large tracks of land (hundreds and hundreds of acres), people farming with GPS tractors and all of the other field work. Indeed agriculture is my favorite part about the US. America is the land of opportunity.

คนในสหรัฐอเมริกาใจดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือ สิ่งที่ทําให้ฉันประหลาดใจคือศิลปะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทุกพื้นที่ใช้สอยขนาดเล็กถือเป็นเมืองอย่างแท้จริง ในเคนยาเรามีแค่ 3 เมือง ฉันชอบที่จะเห็นพื้นดินขนาดใหญ่ (หลายร้อยเอเคอร์) ชอบที่จะเห็นคนทําฟาร์มด้วยรถแทรกเตอร์ GPS และงานภาคสนามอื่น ๆ ทั้งหมด การเกษตรคือส่วนที่ฉันโปรดปรานมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา  ประเทศอเมริกาเป็นดินแดนแห่งโอกาส

The program has opened my eyes. I now have a new insight and perspective of what modern agriculture really means. It gives you an opportunity to experience modern agriculture along with gaining hands-on training. You will have new skills that will help make changes back in your home country. I would positively recommend someone for this program.”

โครงการนี้เปิดหูเปิดตาของฉัน ตอนนี้ฉันมีความเข้าใจและมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับความหมายของเกษตรกรรมสมัยใหม่ เปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสกับการเกษตรสมัยใหม่พร้อมกับการฝึกงานแบบลงมือปฏิบัติจริง คุณจะมีทักษะใหม่ ๆ ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงในประเทศบ้านเกิดของคุณ ฉันอยากจะแนะนำโครงการนี้ให้กับทุกคน”

If you are interested in traveling the world and growing your career in agriculture, horticulture, enology, turf management or livestock, visit our website www.MyfutureFarm.net to begin your adventure today!

หากคุณสนใจที่จะเดินทางไปทั่วโลกและเติบโตในอาชีพการเกษตร พืชสวน การผลิตไวน์ การจัดการสนามหญ้า หรือ ปศุสัตว์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.MyfutureFarm.net  มาเริ่มต้นเดินทางหาประสบการ์ใหม่ของคุณกันเถอะ!

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *