Meet Agriculture Trainee Hester Susanna van Zyl from South Africa – พบกับผู้ฝึกงานด้านการเกษตร Hester Susanna van Zyl จากแอฟริกาใต้ South Africa

“Life is meant to be lived and experienced, and there is so much out there. I love living on the land and have always wanted to work on a ranch in Montana. This is great opportunity for me.

“ชีวิตหมายถึงการมีชีวิตอยู่และมีประสบการณ์และมีอะไรมากมายที่นั่น ฉันรักการใช้ชีวิตบนผืนดินและอยากทำงานในฟาร์มปศุสัตว์ในรัฐ Montana มาโดยตลอด นี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับฉัน

I live on the McKamey Ranch in Great Falls, Montana and my hosts are pretty incredible. They make time for me to experience American country and they really have made me feel at home like I am part of the family. I have gone to rodeos with hosts, and they took me to the Annual Montana Ram sale in Miles City. We even went to see the 4th of July fireworks in Cascade.

ฉันอาศัยอยู่ที่ฟาร์ม McKameyใน Great Falls รัฐมอนแทนา Montana และโฮสต์ของฉันค่อนข้างเหลือเชื่อ พวกเขาหาเวลาให้ฉันได้สัมผัสประเทศอเมริกา และทำให้ฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจริงๆ ฉันได้ไปขี่ม้ากับโฮสต์และพวกเขาพาฉันไปที่งานเทศกาลขายสินค้าประจำปีมอนทาน่าแรม Annual Montana Ram sale ในเมือง Miles City  เราได้ไปดูดอกไม้ไฟในวันชาติซึ่งเป็นวันที่ 4 กรกฎาคมที่เมือง Cascade ด้วย

My host has taught me that work is important but in the end, it is all about the value of the person in itself rather than the value of the work they can provide. And ultimately, because they see you as a human being and not just an object that needs to produce, you do so much more because you are appreciated. My host has also taught me that there is always a plan to be made, and always put something back where you found it.

โฮสต์ของฉันสอนฉันว่า งานมีความสําคัญ แต่ในที่สุดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าของบุคคลในตัวเองมากกว่าคุณค่าของงานที่พวกเขาสามารถให้ได้ และในที่สุดเพราะพวกเขาเห็นว่าคุณเป็นมนุษย์และไม่ใช่แค่วัตถุที่ต้องผลิต คุณทำมากกว่านั้นเพราะคุณได้รับการชื่นชม โฮสต์ของฉันยังสอนฉันด้วยว่าควรจัดทำแผนต้องทำอยู่เสมอและนําบางสิ่งบางอย่างกลับเข้าไปในที่ที่คุณพบมัน

My duties at the ranch included vaccinating the cattle, cutting, raking, and baling hay, feeding the horses and sheep, watering trees, taking out lick and mineral for the cattle and sheep, fencing, and managing cattle. During my program, I have learned to adjust to different paces and have experienced the country like never before. I have also learned that I can be away from home and not get homesick.

หน้าที่ของฉันในฟาร์มปศุสัตว์ ได้แก่ การฉีดวัคซีนให้กับวัว การตัดแต่ง การคราด และการรีดหญ้าแห้ง การให้อาหารม้าและแกะ การรดน้ำต้นไม้ การเลียแร่และแร่ธาตุสำหรับวัวและแกะ การฟันดาบและการจัดการวัว ในระหว่างโครงการของฉัน ฉันได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆและได้สัมผัสประสบการณ์ในประเทศอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน  ฉันยังได้เรียนรู้ว่าฉันสามารถอยู่ห่างจากบ้านและไม่คิดถึงบ้านของฉัน

The people from Montana are friendly and would open up their doors for you. My favorite part of the United States is the mountains and the eagles. The happiest moment of my entire experience was when I first set foot on Montana soil and saw the Big Sky country for myself. It has been a dream of mine since I was seven years old.

ผู้คนจากมอนทาน่า Montana เป็นมิตรและจะเปิดประตูใจให้คุณ ส่วนที่ฉันชอบที่สุดในประเทศอเมริกาคือภูเขาและนกอินทรีย์ ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในประสบการณ์ทั้งหมดของฉันคือตอนที่ฉันก้าวเท้าบนดินมอนทาน่า Montana เป็นครั้งแรกและได้เห็นประเทศ ท้องฟ้าขนาดใหญ่สำหรับตัวฉัน มันเป็นความฝันของฉันตั้งแต่ฉันอายุเจ็ดขวบ

If I could tell a future trainee three things it would be to take the good with the bad, use every opportunity that comes your way – you are only here once, and the way you do something is not necessarily wrong, it is just different.

ถ้าฉันสามารถบอกเด็กฝึกงานในอนาคตได้สามอย่าง มันก็คือการมองในสิ่งที่ดีโดยข้ามในสิ่งที่ไม่ดี ใช้ทุกโอกาสที่เข้ามา – คุณอยู่ที่นี่เพียงครั้งเดียวและวิธีที่คุณทำบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิด มัน แค่แตกต่างกัน

I recommend this program as it gives you the chance to see, explore, and experience the world while you gain experience in your line of study or interest. Plus you have a support network while you are in the country. That is almost the most important part, knowing you have someone there to help you. No other agency could or would make this happen for me, and this program did. So thank you, it changed my life for the better.”

ฉันขอแนะนำโครงการนี้ เพราะมันเปิดโอกาสให้คุณได้เห็นและสัมผัสกับโลกในขณะที่คุณได้รับประสบการณ์ในสายการเรียนหรือสิ่งที่อยู่ในความสนใจของคุณ นอกจากนี้คุณยังมีเครือข่ายการสนับสนุนในขณะที่คุณอยู่ในประเทศ นั่นเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะรู้ว่าคุณมีคนคอยช่วยเหลือคุณ  ขอบคุณมากมันเปลี่ยนชีวิตของฉันให้ดีขึ้น”

If you are interested in traveling the world and growing your career in agriculture, horticulture, enology, turf management or livestock, visit our website www.MyfutureFarm.net to begin your adventure today!

หากคุณสนใจที่จะเดินทางไปทั่วโลกและเติบโตในอาชีพการเกษตร พืชสวน การผลิตไวน์ การจัดการสนามหญ้า หรือ ปศุสัตว์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.MyfutureFarm.net  มาเริ่มต้นเดินทางหาประสบการ์ใหม่ของคุณกันเถอะ!

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *