Meet Rebeca Galduen from the Philippines – พบกับ Rebeca Galduen ผู้เข้าร่วมโครงการจากฟิลิปปินส์

After studying agriculture at Nueva Vizcaya State University in her home country of the Philippines, Rebeca was ready to fulfill her dreams of experiencing life abroad all while having the opportunity to learn more in the field of agriculture.

หลังจากเรียนจบด้านการเกษตรที่ Nueva Vizcaya State University ในประเทศฟิลิปปินส์บ้านเกิดของเธอ Rebeca ก็พร้อมที่จะเติมเต็มความฝันของเธอที่จะได้สัมผัสชีวิตในต่างแดน พร้อมกับโอกาสที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในด้านการเกษตร

Rebeca is completing her program at Bergen’s Nursery in Park Rapids, Minnesota. “As a grower, some of my daily duties was to water, fertilize, and apply pesticides. The best part of my entire experience was using technologies in the greenhouse,” Rebecca shared.

Rebeca กําลังจบโครงการของเธอที่ฟาร์มพืชสวน Bergen ในเมือง Park Rapids รัฐมินิโซตา “ในฐานะคนดูแลด้านการปลูก หน้าที่ประจําวันของฉันก็คือ การรดน้ํา การให้ปุ๋ย และการใช้สารกําจัดศัตรูพืช ส่วนที่ดีที่สุดของประสบการณ์ทั้งหมดของฉันคือการใช้เทคโนโลยีในเรือนกระจก” Rebecca

“The more I got to know other people’s culture, beliefs, personality, and life, the more I appreciated the unique beauty of every race. There is beauty in diversity!

“ยิ่งฉันได้รู้จักวัฒนธรรม ความเชื่อ บุคลิกภาพและชีวิตของคนอื่นมากเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งชื่นชมความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ของทุกเผ่าพันธุ์ มีความสวยงามในความหลากหลาย!

Yes, I personally believe that I am a more improved version of myself. Stronger- physically emotionally, and mentally. I am a more mature, independent woman. Americans value every minute and second of their time. They smile at everyone.”

ใช่ โดยส่วนตัวฉันเชื่อว่าฉันได้รับการพัฒนาตัวเองมากขึ้น แข็งแกร่งขึ้น – ทั้งทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ฉันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและมีความเป็นตัวเองมากขึ้น คนอเมริกันให้ความสำคัญกับเวลาทุกนาทีและวินาที พวกเขายิ้มให้กับทุกคน”

Rebeca says she felt the program was definitely worth it and that she would, of course, recommend the program to her friends and family back home. “The memories here are worth remembering for the rest of my life,” Rebeca shared.

Rebeca บอกว่าเธอรู้สึกว่าโครงการนี้คุ้มค่าแน่นอน และแน่นอนว่าเธอจะแนะนำโครงการนี้ให้กับเพื่อนและครอบครัวของเธอที่ประเทศของเธอ “ความทรงจำที่นี่ควรค่าแก่การจดจำไปตลอดชีวิตของฉัน”

If you are interested in traveling the world and growing your career in agriculture, horticulture, enology, turf management or livestock, visit our website www.MyfutureFarm.net to begin your adventure today!

หากคุณสนใจที่จะเดินทางไปทั่วโลกและเติบโตในอาชีพการเกษตร พืชสวน การผลิตไวน์ การจัดการสนามหญ้า หรือ ปศุสัตว์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.MyfutureFarm.net  มาเริ่มต้นเดินทางหาประสบการ์ใหม่ของคุณกันเถอะ!

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *